2017-18 Hong Kong Squash Association School Sports Programme Outreach Coaching Squash Team Competition Back

2017/18 Hong Kong Squash Association School Sports Programme Outreach Coaching Squash Team Competition
Grade Name of Student Award
Secondary School
Junior
Wai Sze Wing (2B) 
Deng Sin Yee (2E)
Yeung Pui Nga (2E)
Chan Wun Hei (1A)
Lui Ching Fung (1E)
Mak Chi Chung (3B)
Champion
Secondary School
(Girls Junior)
Wai Sze Wing (2B) 
Deng Sin Yee (2E)
Yeung Pui Nga (2E)
1st Runner-up
Secondary School
(Boys Junior)
Chan Wun Hei (1A) 
Lui Ching Fung (1E)
Mak Chi Chung (3B)
1st Runner-up

Squash team 2.jpg Squash team 2.jpg
Please click here for more achievement information.

2017-18 Hong Kong Squash Association School Sports Programme Outreach Coaching Squash Team Competition Back

2017/18 Hong Kong Squash Association School Sports Programme Outreach Coaching Squash Team Competition
Grade Name of Student Award
Secondary School
Junior
Wai Sze Wing (2B) 
Deng Sin Yee (2E)
Yeung Pui Nga (2E)
Chan Wun Hei (1A)
Lui Ching Fung (1E)
Mak Chi Chung (3B)
Champion
Secondary School
(Girls Junior)
Wai Sze Wing (2B) 
Deng Sin Yee (2E)
Yeung Pui Nga (2E)
1st Runner-up
Secondary School
(Boys Junior)
Chan Wun Hei (1A) 
Lui Ching Fung (1E)
Mak Chi Chung (3B)
1st Runner-up

Squash team 2.jpg Squash team 2.jpg
Please click here for more achievement information.